skip to Main Content
Alphenaer is het merk van:

Alphen, waar Alphenaer vandaan komt!

Alphen is een klein dorpje in Brabant, dicht bij de Belgische grens dat ligt op een dekzandrug. In de omgeving van Alphen zijn tal van prehistorische vondsten gedaan die duiden op vroege bewoning van deze streek. Deze gaat terug tot 2000 à 3000 jaar v.Chr. De Romeinen legden een heerbaan aan en Alphen werd een knooppunt van België naar Nijmegen en van Dordrecht naar Maastricht.

Heren van Breda

Het dorp werd voor het eerst vermeld in het Liber Aureus van de Abdij van Echternach, waarin het jaartal 21 mei 709 werd opgetekend. In dat jaar zou de allodiale heer Engelbert uit Alphen aanzienlijke bezittingen aan deze abdij hebben geschonken. Ook zou er in dit jaar een kerk te Alphen zijn gesticht. Uiteindelijk kwam het wereldlijk bestuur aan de Heren van Breda en behoorde Alphen dan ook tot de Baronie van Breda. Alphen was een heerlijkheid in de zin dat diverse jongere zoons van de Heren van Breda zich tooiden met de titel: Heer van Alphen.

Bevochten dorp

Alphen heeft veel hoogte en diepte punten gekend. Het was een knooppunt wat rijkdommen opleverde en waar om gevochten werd. Zo lag nabij Alphen de Commanderij van de Tempeliers, Ter Brake. Dit was de enige Commanderij van de Tempeliers in Nederland.

In 1542 en de daaropvolgende jaren werd het dorp door de Gelderse troepen van Maarten van Rossum afgebrand, geplunderd en verwoest.

De laatgotische Sint-Willibrorduskerk werd gebouwd vanaf 1500, maar de kerk werd in 1909 gesloopt ten behoeve van de bouw van een neogotische kerk, enkel de toren bleef gespaard.

In 1867 kreeg Alphen een station aan het Bels Lijntje. In 1934 werd dit weer gesloten voor reizigersverkeer.
In oktober 1944 werd in Alphen zwaar gevochten. Kerk, klooster en tal van huizen werden verwoest.

Uit Alphen

Tegenwoordig is Alphen een klein dorp (ongeveer 4200 inwoners) dat vooral van de landbouw en het toerisme leeft, terwijl het tevens een bescheiden bedrijventerrein bezit.

Alphen was ooit het dorp met de meeste geitenboeren (6 geitenboeren) en geiten van Nederland. Vandaar ook dat DeJong Cheese, het moederbedrijf van Alphenaer hier actief is. Er zijn nu nog 2 geitenboeren in Alphen.

De naam Alphenaer is afgeleid van de plaatsnaam Alphen. Een Alphenaer is een uit Alphen afkomstige of wel iemand of iets dat uit Alphen komt. En dat is onze kaas!

Als bourgondische Brabanders, wat de makers van Alphenear zijn, houden we natuurlijk niet alleen van onze prachtige bossen, uitgestrekte landerijen en grootse uitzichten, maar ook van lekker lang tafelen. Binnen deze traditie past Alphenaer eveneens als geen ander: ‘Geniet van het leven!’