skip to Main Content

Certificeringen

Kwaliteit en voedselveiligheid staan bij DeJong Cheese hoog in het vaandel. Wij streven naar kwalitatief hoogwaardige en veilige producten. Om dit te waarborgen stellen wij hoge eisen aan de productieprocessen in onze kaasmakerij als ook aan de boerderijmelk en de vervaardiging hiervan. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd door diverse instanties.

EG-hygiëne

DeJong Cheese voldoet aan alle van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wetgevingen omtrent hygiëne en voedselveiligheid. Wij worden hierop gecontroleerd door het COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel). Op ieder erkend zuivelproduct staat een ovaaltje met daarin het bedrijfsnummer en landaanduiding, dit is het EG-nummer. Wij zijn door de overheid erkend onder nummer NL Z1977 EG.

BRC

In 2001 zijn wij gestart met het opstellen van een handboek om te komen tot de certificering volgens de BRC-richtlijnen. Dit certificaat hebben we vanaf 2002 jaarlijks behaald. BRC staat voor British Retail Consortium. Deze organisatie is vergelijkbaar met het Centraal Bureau Levensmiddelen in Nederland. Dit certificaat is uitgegroeid tot een wereldwijd erkende Food Safety norm en wordt nu door meer dan 8.000 voedingsmiddelenbedrijven goedgekeurd in meer dan 80 landen.

Met een BRC-certificaat voldoen we in principe in één keer aan alle eisen die de supermarkten en retailers stellen. Het geeft de garantie dat onze producten onder goede en vooral veilige omstandigheden geproduceerd zijn. We vinden het van groot belang dat onze voedselveiligheid serieus en onder alle omstandigheden goed geregeld is, zodat we u de beste kwaliteit kunnen leveren. Het BRC-certificaat wordt toegekend door een erkend bedrijf dat gerechtigd is om inspecties volgens de richtlijnen van BRC te verrichten en bij goed resultaat het certificaat mag overhandigen. Bij het behalen van het certificaat wordt dit ieder jaar opnieuw en volledig herkeurd en wordt het certificaat opnieuw uitgereikt.

IFS- Certificering

Vanaf begin 2014 is DeJong Cheese ook IFS gecertificeerd.

In de handel en industrie vormen leveranciersaudits een vast onderdeel van de samenwerking. De steeds strengere eisen van verbruikers, het toenemende risico op vorderingen tot schadevergoeding en de mondialisering van de goederenstromen maken een uniforme kwaliteitsstandaard noodzakelijk.Op grond van deze ontwikkelingen hebben de aangesloten bedrijven van de HDE – Hauptverband des Deutschen Einzelhandels en de FCD – Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution evenals de Italiaanse handelsorganisaties CONAD, COOP en Federdistribuzione gezamenlijk een norm voor de kwaliteitsborging van levensmiddelen voor eigen merken op de markt ontwikkeld, de International Food Standard. De standaard is bedoeld als uniforme controle op de veiligheid van levensmiddelen en het kwaliteitsniveau van producenten. Hij wordt toegepast voor alle productieniveaus, die op welke manier dan ook verband houden met landbouwproducten, die in levensmiddelen worden verwerkt.

Back To Top