Kwaligeit

kwaligeitAl onze producten die op basis van geitenmelk gemaakt worden voldoen aan het kwaliteitscertificaat van KwaliGeit. De basis van een goede kwaliteit kaas is de verse geitenmelk die komt van onze eigen geitenhouders. Alle geitenhouders van DeJong Cheese zijn “KwaliGeit”-gecertificeerd. Een kwaliteitsborgingprogramma voor de Nederlandse geitenmelkproducenten.

Het project KwaliGeit is een gezamenlijk project van de Nederlandse geiten- zuivelondernemingen (particulier en coöperatief) VKGN in nauwe samenwerking met de vakgroep LTO (land- en tuinbouworganisatie) Melkgeitenhouderij.

Het samenwerkingsverband vormt een geweldige uitdaging voor de Nederlandse melkgeitenhouderij sector om aan te tonen dat Europees gezien, Nederland ver voorop loopt in de zorg om kwalitatief hoogwaardige geitenmelk en geitenhouderijen. Voedselveiligheid, diergezondheid en –welzijn en imago vormen de sleutelwoorden voor een gezond en duurzaam toekomstperspectief.

Het project KwaliGeit is een keten-kwaliteitszorgsysteem. Het is een door de inzamelaars/verwerkers van geitenmelk opgezette privaatrechtelijke erkenningsregeling. In samenwerking met LTO Melkgeitenhouderij zijn criteria voor beoordeling opgesteld. De criteria en de bijbehorende normen zijn ondergebracht in een vijftal modules, te weten:
1. Bedrijfshygiëne,
2. Dierengeneesmiddelen,
3. Diergezondheid en -welzijn,
4. Voer en drinkwater,
5. Melkwinning en koeling.

Ervaren keurmeesters bezoeken het geitenbedrijf en beoordelen aan de hand van een beoordelingsprotocol de in de modules vastgelegde criteria. Alle geitenhouders, die geitenmelk leveren aan ons, zijn in het bezit van een KwaliGeit-certificaat.

Voor meer informatie over KwaliGeit zie www.kwaligeit.nl.

Bron: www.kwaligeit.nl